Reingreso a Clases Segundo Semestre

Reingreso a Clases Segundo Semestre

Horarios

CursoHorario
1° y 2° Básico14:00 hrs. a 18:00 hrs.
3º y 8º Básico08:00 hrs. a 13:05 hrs.
1º a 4º Medio08:10 hrs. a 13:05 y 15:20 hrs. (según nivel)

División grupos cursos por bloques A Y B

Elección modalidad de clases 2º Semestre